Warunki użytkowania

Informacje prawne i oficjalne powiadomienia

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi warunkami przed rozpoczęciem korzystania z naszych produktów i usług.


Postanowienia ogólne

Ochrona danych

Tworzenie konta użytkownika i zarządzanie kontem użytkownika

Użytkowanie usług

Ważność

Zawartość usługi

Opłaty

Usługi świadczone przez strony trzecie

Konkursy

Marketing bezpośredni

Zastrzeżenia prawne

Obowiązki użytkowników

Siła wyższa

Przenoszenie praw

Warunki ogólne, prawo właściwe i rozstrzyganie sporów

Czas i koszty dostawy

Formy płatności

Odstąpienie od umowy przez konsumenta

Jak zgłosić reklamację?


POSTANOWIENIA OGÓLNE

GoGPS jest profesjonalistą w dziedzinie monitorowania GPS, cieszącym się zaufaniem rodzice i dzieci są zachwycone. Nasze urządzenia nie są panaceum, ale wspaniałym przyjacielem dla dziecka i asystentem dla rodziców.

GoGPS znajduje się w Parku Naukowo-Technologicznym BPN-T w mieście Białostock.

Dane firmy

GoGPS Me Poland Sp. z o. o.
ul. Żurawia 71, Białystok 15-540
NIP: 9662149266 Regon: 388687571
KRS: 0000895335
+48796488033


Korzystanie z urządzenia GOGPS w połączeniu z serwisem internetowym GoGPS Me pomaga zmaksymalizować korzyści.

Korzystanie z usług GoGPS wymaga akceptacji poniższych warunków. Akceptując te warunki, zawierasz prawnie wiążącą umowę z firmą GoGPS. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami. Ponadto korzystanie z niektórych usług (np. świadczonych na rzecz przedsiębiorstw i organizacji) wymaga akceptacji dodatkowych lub specjalnych warunków, które dotyczą takich usług. Dodatkowe Warunki Użytkowania Określonej Usługi są przedstawione poniżej, po Ogólnych Warunkach Użytkowania.

Zalecamy zapoznanie się z Oświadczeniem o ochronie prywatności w firmie GOGPS, w którym określamy, jakie dane osobowe zbieramy i w jaki sposób je wykorzystujemy. Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć w punkcie Najczęściej zadawane pytania.


OCHRONA DANYCH

Nasze Oświadczenie o ochronie prywatności określa – zarówno ogólnie, jak i dla każdego produktu – jakie dane osobowe zbieramy w ramach każdej z naszych usług, w jaki sposób wykorzystujemy te dane i gdzie je przechowujemy. Oświadczenie o ochronie prywatności zawiera również szczegółowe informacje na temat praw dotyczących prywatności oraz określa, kto może uzyskać dostęp do danych, gdzie można uzyskać pomoc i w jaki sposób można zmienić własne ustawienia. Przed zarejestrowaniem się w usługach GoGPS i rozpoczęciem korzystania z naszych usług należy zapoznać się z Oświadczeniem o ochronie prywatności.


TWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA I ZARZĄDZANIE KONTEM UŻYTKOWNIKA

Aby korzystać z naszych usług należy utworzyć konto użytkownika. W tym celu potrzebujemy pewnych informacji takich jak adres e-mail, imię, numer telefonu w urządzeniu,  telefon kontaktowy, model urządzenia i ID urządzenia. Prosimy o podanie tych informacji, aby móc dostarczać Użytkownikowi jak najdokładniejsze dane. Zakładamy, że dostarczane nam dane są prawidłowe.

W celu świadczenia usługi GoGPS Me korzysta z serwerów udostępnionych przez strony trzecie. Serwery te mogą znajdować się na terytorium UE lub poza nim. Rzeczywiste dane Użytkownika są przechowywane na serwerach znajdujących się na terytorium UE.

Jeśli w dowolnym momencie Użytkownik zechce zaprzestać korzystania z naszych usług i zamknąć konto, może zwrócić się o pomoc do naszego Biura Obsługi Klienta. Należy pamiętać, że po zamknięciu konta użytkownika wszystkie informacje zostaną trwale usunięte i nie będzie można ich odzyskać. Należy pamiętać, aby przed zamknięciem konta zapisać wszystkie swoje dane w innym miejscu.


UŻYTKOWANIE USŁUG

Większość produktów GoGPS zaprojektowano z myślą o ich użytkowaniu z usługą GoGPS Me. Połączenie produktu GoGPS i usługi GoGPS Me tworzy system, który automatycznie przechowuje wszystkie dane dotyczące ruchu właściciela urządzenia. Dzięki narzędziom dostępnym w tej usłudze można analizować GPS/LBS, Budzik, Czat, Strefy geo, Podsłuch, Przegrywanie historii lokalizacji, Przycisk SOS, Wbudowany aparat. 

Do korzystania z naszej usługi potrzebne jest urządzenie GoGPS (takie jak zegarek GPS lub lokalizator GPS) oraz smartfon, tablet lub komputer do utworzenia konta i zarządzania nim. Przed dokonaniem zakupu prosimy o sprawdzenie funkcji urządzenia opisanych na opakowaniu lub na naszych stronach internetowych produktu.

Użytkownik usług i produktów GoGPS może otrzymywać od czasu do czasu ważne powiadomienia, które ich dotyczą. Te ważne informacje dotyczące użytkowania produktów i usług nie są wiadomościami marketingowymi, ale istotnymi informacjami dotyczącymi naszych produktów i usług oraz ich użytkowania. Z tego powodu nie można zrezygnować z ich otrzymywania. Informujemy również wszystkich naszych klientów – w tym tych, którzy zrezygnowali z otrzymywania wiadomości marketingowych – o wszelkich zmianach w naszych Warunkach Użytkowania lub Oświadczeniu o Ochronie Prywatności. Mamy nadzieję, że te wiadomości są czytane przez ich adresatów, ponieważ mogą zawierać ważne dotyczące ich informacje.


WAŻNOŚĆ

W każdej chwili Użytkownik może zaprzestać korzystania z usług GoGPS. W przypadku korzystania z usługi PRO+, możliwość używania jej wygasa po upływie okresu, za który został opłacony abonament. W przypadku podjęcia decyzji o zaprzestaniu korzystania z usługi przed zakończeniem okresu, za który został opłacony abonament, zwrot kosztów nie przysługuje.

Aby przestać korzystać z usług GoGPS Użytkownik powinien zamknąć konto, co sprawi, że jego dane zostaną usunięte. Jeśli Użytkownik chce przenieść dane do usługi innej firmy lub je zapisać, musi to zrobić przed zamknięciem konta. Usuniętych danych nie można odzyskać.

Korzystanie z usług wymaga potwierdzenia adresu e-mail. W przypadku braku potwierdzenia adresu e-mail w ciągu 30 dni od założenia konta, konto zostanie zablokowane. W ramach usług Użytkownik otrzyma powiadomienie o niepotwierdzonym adresie e-mail. W przypadku nieotrzymania wiadomości weryfikacyjnej, możesz zlecić jej ponowne wysłanie. Jeśli konto jest zablokowane z powodu niepotwierdzenia adresu e-mail, nadal można spowodować ponowne wysłanie wiadomości weryfikacyjnej na stronie logowania, nawet jeśli nie jest możliwe zalogowanie się do serwisu. Niepotwierdzone konta są usuwane po upływie siedmiu (7) miesięcy od ich utworzenia.

Wycofanie którejkolwiek ze zgód udzielonych podczas zakładania konta, spowoduje że konto zostanie zamknięte, a niektóre lub wszystkie dane Użytkownika zostaną usunięte. Prawo zabrania nam przechowywania lub przetwarzania danych osobowych, jeżeli Użytkownika nie wyraził zgody na ich przetwarzanie. Użytkownik zostanie powiadomiony o usunięciu danych za każdym razem, gdy wycofa którąkolwiek z wcześniej wyrażonych zgód. Usunięcie zgody na wysyłanie wiadomości marketingowych nie wpływa jednak na konto użytkownika. Zgodę na wysyłanie wiadomości marketingowych można cofnąć w dowolnym momencie. Po usunięciu zgody Użytkownik nie będzie otrzymywać wiadomości marketingowych, ale będzie możliwe dalsze korzystanie z serwisu w zwykły sposób.

W przypadku naruszenia któregokolwiek z niniejszych Warunków Użytkowania, GoGPS może anulować prawa Użytkownika, w którym to przypadku konto i dane zostaną usunięte.


ZAWARTOŚĆ USŁUGI

Z wyjątkiem Treści użytkownika (zdefiniowanych poniżej), treści w usługach GoGPS, takie jak obrazy, ikony, zdjęcia, grafiki, dźwięki, muzyka, filmy wideo, teksty, oprogramowanie, opinie, dane, wiadomości, odpowiedzi, pytania, komentarze, sugestie, wyniki, wskazówki, pomysły, plany, zamówienia, zgłoszenia i tym podobne oraz wszelkie inne materiały („Treści”) są własnością GoGPS lub są przedmiotem licencji GoGPS i są chronione prawami autorskimi i innymi prawami własności intelektualnej. Wszystkie nazwy, znaki towarowe i znaki usługowe pojawiające się w Treściach są własnością GoGPS lub strony trzeciej, która udzieliła GoGPS licencji. Wszelkie prawa do Treści, które nie zostały wyraźnie udzielone w niniejszym dokumencie, pozostają zastrzeżone.

Wszystkie Treści są przeznaczone wyłącznie do osobistego niekomercyjnego użytku i nie mogą być wykorzystywane, modyfikowane, reprodukowane, przekazywane, publikowane, sprzedawane, licencjonowane lub dystrybuowane do jakichkolwiek osób trzecich, ani w żaden inny sposób wykorzystywane bez pisemnej zgody GoGPS lub innego właściciela praw. GoGPS zezwala również na tworzenie odsyłaczy do materiałów w serwisach internetowych GoGPS do użytku osobistego i niekomercyjnego. Użytkownik zobowiązuje się nie usuwać żadnych informacji o prawach autorskich ani innych prawach własności w przypadku pobierania lub drukowania Treści. Użytkownik zobowiązuje się również nie obchodzić ani nie wyłączać żadnych zabezpieczeń ani innych elementów technicznych, które uniemożliwiają lub ograniczają korzystanie z Treści lub jej kopiowanie.


OPŁATY

Niektóre usługi świadczone przez GoGPS mogą być płatne. W przypadku zakupu usługi PRO+ do usługi mają zastosowanie zarówno niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania, jak i wszelkie Warunki Użytkowania Określonej Usługi. Należy pamiętać, że w przypadku zakupu usługi lub aplikacji w sklepie z aplikacjami (App Store, Google Play itp.), do takiej transakcji stosują się również warunki sprzedaży sklepu z aplikacjami.

Korzystanie z usługi PRO+ wymaga wnoszenia stosownych opłat za tę usługę. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się zaprzestać korzystania z usługi przed zakończeniem opłaconego abonamentu, żadne opłaty, które zostały już uiszczone, nie będą zwracane.


USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ STRONY TRZECIE

Usługi GoGPS mogą również obejmować opcję udostępniania lub przekazywania danych do usług osobom trzecich. GoGPS nie ponosi odpowiedzialności za dane po ich przekazaniu z systemu GoGPS, gdy GoGPS nie może już kontrolować tych danych. Użytkownik jest odpowiedzialny za zarządzanie informacjami, które udostępnia lub przekazuje z naszego systemu. W przypadku włączenia udostępniania danych lub ich przekazywania do usługi strony trzeciej, strona trzecia zazwyczaj będzie wymagała zaakceptowania własnych zasad i warunków użytkowania. Przed rozpoczęciem korzystania z usług należy dokładnie zapoznać się z warunkami i zasadami przetwarzania danych osobowych strony trzeciej. GoGPS nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z korzystaniem osobom trzecich.


KONKURSY

Niniejsze zasady konkursowe mają zastosowanie do relacji między firmą GoGPS Me Poland Sp. z o. o. a Użytkownikiem, który bierze udział w którymkolwiek z naszych konkursów lub kampanii. Poniższe definicje mają charakter ogólny i obowiązują w przypadku wszystkich naszych konkursów i kampanii online. Aby uzyskać informacje o warunkach określonych konkursów/kampanii, należy kliknąć łącza na odpowiedniej stronie internetowej, aby przejść do zasad, które dotyczą takiego konkursu/kampanii.

Do nagród nie są uprawnieni pracownicy firmy GoGPS Me Poland Sp. z o. o. oraz jej agenci, jednostki powiązane, zależne i jednostki dominujące, przedstawiciele handlowi, współpracownicy i partnerzy marketingowi, dystrybutorzy, agencje reklamowe i promocyjne, ani ich najbliższa rodzina i członkowie wspólnego gospodarstwa domowego. Organizator dokona zapłaty ewentualnego podatku loteryjnego. Zwycięzcy nagród są odpowiedzialni za opłacenie wszystkich innych podatków związanych z wygraniem nagrody. Udział nie wymaga dokonania zakupu ani wniesienia opłaty rejestracyjnej. Organizatorem konkursu jest GoGPS Me Poland Sp. z o. o. ul. Żurawia 71, Białystok 15-540, Polska.

„Konkurs” oznacza każdy z naszych konkursów online; „my”, „nas”, „nasz” oznacza GoGPS GoGPS Me Poland Sp. z o. o. ul. Żurawia 71, Białystok 15-540, Polska.; natomiast „serwis internetowy” oznacza każdy serwis internetowy, na którym jest udostępniany konkurs w Internecie.

1. Biorąc udział w którymkolwiek z naszych Konkursów, uczestnicy wyrażają zgodę na przestrzeganie niniejszych zasad (które mogą być przez nas okresowo uzupełniane lub zmieniane) oraz naszych decyzji, które są ostateczne we wszystkich sprawach związanych z Konkursem.

2. Wszystkie nagrody nie podlegają przeniesieniu i nie będzie oferowana żadna alternatywa pieniężna. Warunki realizacji nagród zostaną przez nas ustalone. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zastąpienia dowolnych nagród nagrodami o porównywalnej wartości. Wszystkie nagrody podlegają zasadom i warunkom producenta lub dostawcy.

3. Aby uzyskać prawo do otrzymania nagród, zwycięzcy (i gość, jeśli ma to zastosowanie) wyrażają zgodę na: (1) podpisanie oświadczenia o spełnieniu warunków, jeśli jest ono wymagane; (2) zwolnienie nas od wszelkiej odpowiedzialności, roszczeń, żądań i przyczyn powództwa z tytułu obrażeń ciała i/lub szkód, kradzieży lub strat poniesionych w związku z Konkursem, użyciem lub przyjęciem nagrody lub jakiejkolwiek jej części, z wyjątkiem przypadków wynikających z naszego zaniedbania; (3) podpisanie oświadczenia promocyjnego dającego nam prawo do korzystania z ich imienia i nazwiska oraz podobizny w celach reklamowych i promocyjnych, bez dodatkowego wynagrodzenia. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza zgodę zwycięzców na podpisanie takich zgód. Zwycięzcy (i gość, jeśli ma to zastosowanie) muszą wypełnić wszystkie dokumenty prawne i odesłać je do nas w ciągu czternastu (14) dni od ich otrzymania. Niezastosowanie się do tego wymogu spowoduje dyskwalifikację zwycięzców i wybór zastępczego zwycięzcy.

4. Otrzymanie jakiejkolwiek nagrody w Konkursie jest uwarunkowane przestrzeganiem wszystkich obowiązujących praw, przepisów i rozporządzeń. Zwycięzcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszelkie ubezpieczenia, należne podatki i wydatki nie wymienione w opisie nagrody.

5. Zastrzegamy sobie prawo do stosowania wymagań wiekowych tam, gdzie jest to niezbędne. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 12 lat (17 lat w USA) muszą uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie. W konkursach nie mogą brać udziału pracownicy ani członkowie bliskiej rodziny pracowników GoGPS Me Poland Sp. z o. o. spółek powiązanych i zależnych, a także sponsorów. Zastrzegamy sobie również prawo do geograficznego ograniczenia praw uczestnictwa.

6. Uczestnicząc w Konkursie, wszyscy uczestnicy przekazują wszelkie prawa, tytuły prawne i udziały we wszystkich materiałach kreatywnych wysyłanych do serwisu internetowego.

7. Aby otrzymać informację o zwycięzcach konkursu do jednego (1) miesiąca po zakończeniu konkursu, należy wysłać zaadresowaną do siebie kopertę ze znaczkiem na adres GoGPS Me Poland Sp. z o. o., Internet Marketing Team, ul. Żurawia 71, Białystok 15-540, Polska., podając nazwę Konkursu.

8. Zwycięzcy zgadzają się, że GoGPS Me Poland Sp. z o. o., jej podmioty zależne, podmioty stowarzyszone, podmioty powiązane i pracownicy oraz wszyscy inni sponsorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w związku z przyjęciem lub wykorzystaniem nagród przyznawanych a podstawie niniejszego regulaminu. Zastrzegamy sobie prawo do zdyskwalifikowania każdego uczestnika i/lub zwycięzcy według własnego wyłącznego uznania.

9. Wszelkie dane osobowe, w tym, między innymi, imię i nazwisko, wiek, adres, numer telefonu i/lub adres e-mail Uczestnika uzyskane przez nas w związku z udziałem w Konkursie mogą, za jego zgodą, być używane przez nas lub ujawniane stronom trzecim w określonych celach marketingowych, prowadzenia badań rynku, analizy i powiązanych z nimi celach. Prosimy o zapoznanie się z naszym Oświadczeniem o ochronie prywatności w celu uzyskania dalszych informacji o używaniu takich danych osobowych oraz prawie do usunięcia takich danych osobowych z naszej bazy danych.


MARKETING BEZPOŚREDNI

Aby móc na bieżąco informować Użytkownika o ważnych nowościach, produktach i promocjach, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie wiadomości marketingowych podczas rejestracji w naszych usługach. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z otrzymywania wiadomości marketingowych w dowolnym momencie – nie będziemy wysyłać wiadomości marketingowych bez jego zgody. Zgodę można w dowolnym momencie zaktualizować bezpośrednio w naszych usługach lub postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi „anulowania subskrypcji”, które są podawane w każdej indywidualnej wiadomości marketingowej. GoGPS nie przekazuje ani nie udostępnia żadnych list adresowych stronom trzecim w celach promocyjnych.


ZASTRZEŻENIA PRAWNE

USŁUGI GOGPS, JAK RÓWNIEŻ ICH TREŚCI I TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW, SĄ ŚWIADCZONE PRZEZ GOGPS „TAKIE JAKIE SĄ” I „JEŚLI SĄ MOŻLIWE”. GOGPS NIE GWARANTUJE, ŻE USŁUGI GOGPS BĘDĄ STALE DOSTĘPNE, WOLNE OD BŁĘDÓW LUB WOLNE OD WIRUSÓW. GOGPS ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY USŁUG GOGPS LUB ODMOWY DOSTĘPU DO NICH W DOWOLNYM CZASIE, BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA. GOGPS WYRAŹNIE WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM BEZ OGRANICZEŃ GWARANCJE TYTUŁU WŁASNOŚCI, NIENARUSZANIA PRAW, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, DOSTĘPNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI LUB ZAWARTOŚCI USŁUG GOGPS. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ I PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE KORZYSTANIE Z USŁUG GOGPS ODBYWA SIĘ NA JEGO WYŁĄCZNE RYZYKO I ŻE MOŻE STYKAĆ SIĘ Z TREŚCIAMI UŻYTKOWNIKÓW, KTÓRE POCHODZĄ Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ. GOGPS NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE TREŚCI UŻYTKOWNIKA ANI INFORMACJE DOSTARCZANE PRZEZ INNYCH UŻYTKOWNIKÓW USŁUG GOGPS.

Z WYJĄTKIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŚMIERĆ, OBRAŻENIA LUB SZKODY SPOWODOWANE UMYŚLNYM WYKROCZENIEM LUB RAŻĄCYM NIEDBALSTWEM, FIRMA GOGPS, JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, DYREKTORZY, PRACOWNICY I AGENCI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE, SZCZEGÓLNE, BĘDĄCE PODSTAWĄ DO ODSZKODOWAŃ REPRESYJNYCH, WYNIKOWE LUB INNE SZKODY, UTRATĘ ZYSKÓW, PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, WARTOŚCI FIRMY, PRZEWIDYWANYCH OSZCZĘDNOŚCI LUB DANYCH SPOWODOWANE KORZYSTANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA Z USŁUG FIRMY GOGPS, NAWET JEŚLI ZOSTAŁA ONA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE PEWNYCH GWARANCJI LUB OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIA LUB WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA. NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ JEST W TAKICH PRZYPADKACH OGRANICZONA W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO. NINIEJSZE WARUNKI PODLEGAJĄ PRAWU FINLANDII, POMIMO TEGO, ŻE SERWIS INTERNETOWY MOŻE BYĆ UMIESZCZONY NA TERYTORIUM INNYCH JURSYDYKCJI I Z NIEGO UDOSTĘPNIANY, ZGODNIE Z Oświadczeniem o ochronie prywatności W FIRMIE GOGPS. W PRZYPADKU DOSTĘPU DO USŁUG GOGPS Z JURYSDYKCJI INNEJ NIŻ FIŃSKA, UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZESTRZEGANIE LOKALNEGO PRAWA.


OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

UŻYTKOWNIK JEST ODPOWIEDZIALNY ZA KORZYSTANIE Z USŁUG GOGPS. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ BRONIĆ, ZWOLNIĆ Z ODPOWIEDZIALNOŚCI, ZABEZPIECZYĆ FIRMĘ GOGPS, JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, CZŁONKÓW ZARZĄDU, DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW I AGENTÓW ORAZ INNYCH UŻYTKOWNIKÓW PRZED WSZELKIMI ROSZCZENIAMI OSÓB TRZECICH ORAZ WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, STRATAMI, KOSZTAMI LUB ODSZKODOWANIAMI POWSTAŁYMI LUB WYNIKAJĄCYMI Z RZECZYWISTEGO LUB DOMNIEMANEGO NARUSZENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA NINIEJSZYCH WARUNKÓW I ZASAD BĄDŹ NARUSZENIA JAKICHKOLWIEK PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, INNYCH PRAW LUB PRYWATNOŚCI OSÓB TRZECICH.


SIŁA WYŻSZA

Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności wobec drugiej Strony za niewykonanie zobowiązań umownych w przypadku i w zakresie, w jakim takie niewykonanie zostało spowodowane zdarzeniem lub stanem, których nie można było racjonalnie przewidzieć w Dacie Wejścia w Życie, które nie są pod kontrolą tej strony, a których skutków nie można było racjonalnie uniknąć lub przezwyciężyć (zwanymi dalej „Siłą Wyższą”).

Siła Wyższa obejmuje (między innymi) wojny, sytuacje nadzwyczajne, zamieszki lub inne sytuacje kryzysowe, dostarczanie informacji nadzwyczajnych podczas sytuacji kryzysowych lub zakłóceń normalnych sytuacji, sabotaż lub zagrożenie sabotażem, niebezpieczne epidemie, burze, powodzie lub inne niesprzyjające warunki pogodowe lub inne zdarzenia naturalne (klęski żywiołowe), pożary, wybuchy lub inne podobne wypadki, strajk, lokaut, bojkot i inne akcje protestacyjne (w tym strajki wewnętrzne strony), zmiany prawne, działanie lub zaniechanie działania ze strony władz, ograniczenia wymiany walut, ograniczenia eksportu i importu, przerwy w dostawach energii, ogólną niedostępność środków transportu, zakłócenia sieci łączności, wady lub opóźnienia w połączeniach przesyłowych lub innych połączeniach lub urządzeniach nabytych od stron trzecich lub pozostających pod kontrolą strony trzeciej lub inną podobną przyczynę poza kontrolą Stron.


PRZENOSZENIE PRAW

GOGPS MA PRAWO PRZENIEŚĆ SWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA NA STRONĘ TRZECIĄ BEZ UPRZEDNIEJ PISEMNEJ ZGODY UŻYTKOWNIKA, ALE UŻYTKOWNIKOWI NIE WOLNO PRZENIEŚĆ JEGO PRAW I OBOWIĄZKÓW UŻYTKOWNIKA BEZ UPRZEDNIEJ PISEMNEJ ZGODY GOGPS.


WARUNKI OGÓLNE, PRAWO WŁAŚCIWE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Usługi GoGPS podlegają prawu polską bez względu na przepisy kolizyjne. Użytkownik zgadza się, że wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków Użytkowania i Oświadczenia o ochronie prywatności będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd okręgowy w Warszawie, w Polska. Niniejsze Warunki Użytkowania wraz z wszelkimi szczególnymi zasadami i warunkami mającymi zastosowanie do Usług GoGPS, z których Użytkownik korzysta, stanowią całość umowy pomiędzy użytkownikiem a firmą GoGPS, dotyczącej korzystania z Usług GoGPS. Niewykonanie przez firmę GoGPS jakichkolwiek praw wynikających z niniejszych Warunków Użytkowania nie może być uznawane za zrzeczenie się tych praw. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem lub nieważne, niniejsze Warunki Użytkowania będą miały zastosowanie we wszystkich innych aspektach, z wyłączeniem postanowień uznanych za nieważne.


Czas i koszty dostawy

Najszybciej i najbezpieczniej
Dostawa jest realizowana przez profesjonalną firmę kurierską. 
Koszt dostawy
Całkowity koszt dostawy zamówienia poznasz po dodaniu produktów do koszyka i wybraniu interesującej Ciebie formy dostawy i metody płatności - w podsumowaniu zobaczysz dokładną wartość do zapłaty. Poniżej znajdziesz listę standardowych kosztów dostawy, wraz z szacunkowym czasem dostarczenia zamówienia:


Sposób dostawy

Przedpłata

(przelew lub płatność online)

Pobranie
Czas
Oferta standardowa Kurier
0zł 
17zł
1-2 dni robocze
Inpost paczkomat
15zł
20zł
1-2 dni robocze

* Dostarczamy za pośrednictwem usług kurierskich na terenie całej Europy. W celu ustalenia kosztów przesyłki skontaktuj się z nami.


Formy płatności
W zależności od wartości zamówienia, wybranej formy dostawy i własnych preferencji, możesz wybrać jeden z następujących sposobów płatności:
Przelew - wpłaty należy dokonać na wskazany numer rachunku bankowego, który przekażemy Ci w wiadomości email potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Przelew możesz zrealizować przez Internet, na poczcie lub w banku. Po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie rozpoczniemy realizację zamówienia.
Pobranie - płacisz gotówką przy odbiorze towaru (kurierowi, listonoszowi lub w oddziale Poczty Polskiej - w zależności od metody dostawy). Ta metoda płatności wiąże się z wyższą opłatę za realizację zamówienia, która nie występuje w przypadki innych opłat.
Płatność elektroniczna - najbardziej wygodny i bezpieczny sposób dokonania wpłaty za pośrednictwem Internetu (PayU). W naszym sklepie wykorzystujemy system płatności ePrzelewy, do którego zostaniesz przekierowany w celu dokonania płatności. Cały proces odbywa się szybko i bezpiecznie – wybierasz swój bank i dokonujesz opłaty.
System ePrzelewy obsługuje bezpieczne transakcje:
karta płatnicza - Visa, MasterCard,
ePrzelewy - lista obsługiwanych obecnie banków dostępna po wyborze tej formy płatności na etapie zamówienia


Odstąpienie od umowy przez konsumenta

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a jeśli sprzedający nie poinformował o prawie do odstąpienia – 12 miesięcy.


Jak zgłosić reklamację?

1. Napotkałeś problemy z zakupionym urządzeniem? - Skontaktuj się z nami mailowo: support@gogps.me lub telefonicznie 12 400 49 59 i przedstaw dokładnie problem.

2. Chcesz odesłać reklamowane urządzenie?

Tak przygotowaną reklamację prześlij na nasz adres:

GoGPS Dział Reklamacji, ul. Żurawia 71, Białystok 15-540.

Reklamacje do naszego serwisu można dostarczyć tylko poprzez jej wysyłkę na powyższy adres. Nie ma możliwości osobistego dostarczenia przedmiotu reklamacji.

3. Do rozpatrzenia reklamacji wymagane są następujące dane:

dane klienta

adres korespondencyjny

kontaktowy numer telefonu

adres e-mail

szczegółowy opis usterki

skan lub oryginał dowodu zakupu (paragon lub faktura)

4. Jeżeli podane w reklamacji dane wymagane do jej rozpatrzenia nie będą uzupełnione, przed rozpatrzeniem reklamacji zwrócimy się do Ciebie w celu ich uzupełnienia. Zastrzegamy sobie prawo do odesłania reklamacji bez jej rozpatrzenia w przypadku braku kontaktu mającego na celu uzupełnienie danych.

5. Rozpoznajemy reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

7. Nie odbieramy przesyłek za pobraniem.

8. Klient zobowiązany jest wysłać reklamowany towar na swój koszt a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji naprawiony lub wymieniony towar odsyłamy do klienta na nasz koszt.

W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: support@gogps.me,

Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.Wszelkie pytania dotyczące niniejszych Warunków Użytkowania prosimy przesyłać na adres info@gogps.me