Gwarancja i serwis

Uwagę! Pamiętaj przed skontaktowaniem się z nami w sprawie gwarancji, wiedząc, że jesteśmy świadomi oszustw gwarancyjnych, które obejmują żądania zastąpienia produktu fałszywymi czekami bez konieczności wymiany urządzenia. Fałszywe roszczenia będą zgłaszane władzom, co doprowadzi do ścigania w najszerszym zakresie prawa.


2 LATA GWARANCJI

Cała seria GoGPS ma dwuletnią gwarancję.


Okres gwarancji zegarka rozpoczyna się od momentu zakupu produktu. Podstawą serwisu gwarancyjnego jest dokument sprzedaży z modelem zegarka, datą sprzedaży, wydrukowanym sprzedawcy, lub sklepu. Model zegarka musi odpowiadać określonemu w dokumencie.


Gwarancja nie ma zastosowania:


Jeśli zostanie ustalone, że wilgoć weszła do urządzenia, nawet jeśli urządzenie w specyfikacji ma stopień ochrony przed wilgocią.

w przypadku smartwatchy, które są urządzeniem elektronicznym gwarancja jak wskazano w powyższym punkcie nie obejmuje kondensacji pary wodnej w przypadku szybkiej i gwałtownej zmiany temperatury. W smartwatchu znajduje się powietrze, które zostało zamknięte w procesie produkcji. Powietrze to na wskutek szybkiej zmiany temperatury osadza się na szybce. Zasada ta dotyczy czystych praw fizyki i w każdym smartwatchu nawet wodoszczelnym ma prawo wystąpić takie zjawisko. Dlatego, gdy smartwatch przebywa pod rękawem w kurtce w mroźny dzień i nagle zostanie wyjęty, ochłodzony zimną wodą, powietrzem czy śniegiem to może zaparować. Również latem przy bardzo wysokich temperaturach, podczas przebywania na słońcu, a potem wejściu do klimatyzowanego samochodu smartwatch ma prawo zaparować w wyniku szybkiej zmiany temperatury otoczenia. zegarki są produktami bardzo wrażliwymi na zmiany temperatury. Wprowadzanie ich w zmienne warunki atmosferyczne w krótkich odstępach czasu może wiązać się z trwałym uszkodzeniem, które nie podlega naprawom gwarancyjnym. Najczęstszym błędem jest wystawianie zamoczonego/schłodzonego zegarka na promienie słoneczne (proces skraplania) . Takie posunięcie powoduje zaparowanie zegarka, które zniwelować można jedynie w odpłatnej naprawie serwisowej. Tylko smartwatche posiadające Certyfikat ISO6425 czyli są smartwatche dla nurków nie mają prawa parować . Inne smartwatche mogą natomiast parować w wyniku szoku termicznego. Takie zjawisko nie jest objęte gwarancją;

jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane użyciem smartwatcha podczas brania gorącego prysznica i/lub gorącej kąpieli.

jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane poddaniem smartwatcha szokowi termicznemu, takiemu jak używaniem go podczas pobytu w saunie lub użyciu podczas morsowania.

jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane zanurzeniem smartwatcha w cieczy, pływaniem, nurkowaniem.Na zegarku, który został złamany z winy jego właściciela z powodu naruszenia instrukcji obsługi;

W przypadku uszkodzenia mechanicznego;

Jeśli zegarek ma ślady nieautoryzowanej sekcji zwłok lub naprawy przez osoby nieupoważnione.

Wymiana zegarka, obudowy zegarka, szkła, pasu noszonego podczas pracy zegarka oraz okresowa konserwacja oprogramowania podczas prac profilaktycznych są dokonywane za opłatą, zgodnie z aktualną ceną katalogową.

Bateria na dłużej niż 6 miesięcy

Ładujemy tylko prądem nie większym niż 0.5/1A np. z komputera, laptopa lub certyfikowana ładowarka o natężeniu do 1A

Nie ładować ładowarkami telefonicznymi powyżej 1A szczególnie tzw. super chargerami - może dojść do uszkodzenia baterii powodując szybkie rozładowywanie się zegarka i utratę gwarancji.


CZYNNIKI WYŁĄCZAJĄ ZEGAR I PRZYPADKI NIEUZNANE JAKO GWARANCJA:


Zegarek jest uszkodzony z powodu naruszeń lub nieprzestrzegania wymagań instrukcji obsługi i zasad stosowania oddzielnych mechanizmów. Dotyczy to ograniczeń dotyczących pracy godzin w warunkach, dla których ten model nie jest przeznaczony: pływanie, pływanie, nurkowanie, zwiedzanie kąpieli (sauna) i innych warunków, w wyniku których możliwe jest częściowe, całkowite, krótkotrwałe lub końcowe obniżenie stanu ciała i dostanie się do zegarów wody, kurzu, brudu lub innych substancji.

Zegarek jest uszkodzony z powodu winy kupującego, z powodu znacznych wstrząsów (wibracji) obciążeń, uszkodzeń mechanicznych w wyniku nieostrożnego obchodzenia się (wgniecenia, nacięcie, odłączone kryształy, brak lub deformacja głowicy uzwojenia zegarka, przyciski, na bransoletce, ciele i jego elementach występują ostre zadrapania, a także w przypadku uszkodzeń spowodowanych wilgocią, kurzem, brudem.

Wszelkiego typu próby nieautoryzowanej naprawy urządzenia.

Godziny, które mają awarie, zadrapania i inne uszkodzenia, co wskazuje na próby nieautoryzowanej sekcji zwłok i / lub samo naprawy.

Wpływ elektryczności statycznej i pola magnetycznego.

Ślady narażenia na zegarek wysokich (ponad 50C) lub niskich (poniżej - 20C) temperatury. Zabrania się przebywania w saunie przez wiele godzin!

Uszkodzenie zegarka wodą w wyniku naruszenia zasad działania. Zegarek IP65/IP68 nie jest przeznaczony do nurkowania. Zegarek jest w stanie wytrzymać ciśnienie statyczne słupa wody. Należy jednak pamiętać, że ciśnienie dynamiczne, które występuje, gdy zegar porusza się w środowisku wodnym, przekracza ciśnienie statyczne, co z kolei prowadzi do wejścia wody do zegara wodnego z powodu nadmiernego ciśnienia.

Zabronione jest naciskanie przycisków zegara i regulacja czasu i daty pod strumieniami wody.

Uszkodzenia spowodowane korzystaniem z zasilacza niespełniającej norm.

Zegarki z uszkodzeniami spowodowanymi przez produkt żrących chemikaliów i gazów: chemia domowa, kosmetyki, kolonia, rozpuszczalniki czyszczące, kleje, benzyna, rtęć i opary, farba, kwas, łę.


Pełny tekst regulaminu gwarancji. 

Formularz do pobrania

Formularz przesyłania urządzenia do centrum serwisowego:

Musi być wypełniony w formie swobodnej.Adres do przesyłania urządzeń do centrum serwisowego:

GoGPS Dział gwarancji:

SP.z.o.o «GoGPS Me POLAND» 

20-026, Lublin. Frederika Chopina 11

Contact phone 

+48796488033