Умови використання

Юридична інформація та офіційні повідомлення


Право власності на сайт, згода з умовами користування


Ці положення та умови використання ("Умови використання") відносяться до веб-сайту компанії ООО "ГОУ ДЖИ ПІ ЕС МІ УКРАЇНА (надалі Компанія), що знаходиться за адресою www.gogps.me, і до всіх сайтів, зв'язаних з веб-сайтом www.gogps.me і тим, що належать Компанії, її дочірнім підприємствам і філіям, в тому числі і сайти у всьому світі (сукупно іменуються "Сайт"). Сайт належить Компанії. ВИКОРИСТОВУЮЧИ САЙТ, ВИ ПРИЙМАЄТЕ ДІЙСНІ УМОВИ КОРИСТУВАННЯ; У ВИПАДКУ НЕЗГОДИ З УМОВАМИ - НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ САЙТ.

Компанія лишає за собою право в будь-який час, на власний розсуд змінювати, додавати і видаляти пункти дійсних Умови користування. Ви несете відповідальність за періодичну перевірку дійсних Умов користування на наявність змін. Продовження використання Сайту після внесення змін означає прийняття вами всіх цих змін. За умови дотримання вами дійсних Умов користування Компанія надає вам право особисте, невиключне, обмежене і те, що не підлягає передачі іншій особі на відвідування та використання Сайту.


Зміст


Весь текст, графіка, інтерфейси користувача, візуальні інтерфейси, фотографії, назви товарних знаків, логотипи, звуки, музика, зображення і програмні коди (сукупно іменуються як "Вміст"), включаючи, окрім всього іншого, дизайн, структуру, вибір, координацію, зовнішній вигляд, загальний стиль та розташування цього Вмісту, що входить в склад Сайту - належать, управляються та ліцензуються Компанією і захищені правилами торгівлі, авторським правом, зв'язаними з інтелектуальною власністю та законодавством про недобросовісну конкуренцію.

Окрім тих випадків, коли це явно вказано в дійсних Умовах використання, жодна частина Сайту чи Вмісту не може буде скопійована, відтворена, опублікована, розміщена в Інтернеті, відправлена поштою, публічно продемонстрована, закодована, переведена, передана чи розповсюджена будь-яким способом (включаючи "Дублювання") на будь-який інший комп'ютер, сервер, веб-сайт або інший носій для публікації розповсюдження чи комерційного підприємства без попередньої явно вираженої  письмової згоди Компанії.

Ви можете використовувати інформацію про продукти і послуги Компанії (таку як технічна документація, статті бази знань та аналогічні матеріали), яка спеціально запропонована Компанією для завантаження з Сайту, за умови що ви (1) залишите всі зауваження про авторське право на всіх мовах та у всіх копіях таких документів, (2) будете використовувати таку інформацію тільки в особистих, некомерційних, інформаційних цілях та не будете копіювати чи розміщувати інформацію на будь-якому мережевому комп'ютері чи передавати її в будь-які середовища передачі інформації, (3) не будете вносити в таку інформацію зміни, (4) не будете робити додаткові завірення чи давати гарантії відносно таких документів.


Використання сайту


Заборонено використання будь-які засоби "зовнішнього зв'язування", збір інформації на сторінках, роботів, "павуків" або інші автоматичні пристрої, програми, алгоритми чи методи, а також будь-які схожі чи еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання чи відстеження будь-якої частини Сайту чи Вмісту; заборонено будь-яким способом відтворювати чи обходити навігаційну структуру чи вигляд Сайту або його Вмісту для отримання чи спроби отримання будь-яких матеріалів, документів чи інформації засобами, які не були спеціально надані за допомогою Сайту. Компанія залишає за собою право блокувати дії такого роду.

Заборонено намагатись отримати несанкціонований доступ до будь-якої частини чи функції Сайту, будь-яким іншим системам чи мережам, що відносяться до Сайту чи будь-якому серверу компанії, і будь-яким послугам, запропонованим на Сайті або за допомогою Сайту, шляхом злому, "аналізу" пароля чи будь-якими іншими незаконними засобами.

Заборонено виявляти, сканувати чи перевіряти недоліки в системі безпеки Сайту або будь-якої мережі, що відноситься до сайту, а також порушувати недоліки системи безпеки чи аутентифікації на Сайті чи в будь-якій мережі, що відноситься до Сайту. Заборонено виконувати зворотній пошук, відстежувати або намагатись відстежити будь-які інформацію про покупця компанії, в тому числі будь-які облікові записи, що вам не належать, до джерела, а також будь-яким способом використовувати Сайт чи його послуги або інформацію, доступну на Сайті або ту що запропонована за допомогою Сайту, якщо метою є розкриття будь-якої інформації, в тому числі, особисту ідентифікаційну інформацію чи інформацію, яка вам не належить на умовах, встановлених Сайтом.

Ви погоджуєтесь не робити жодних дій, які створюють необґрунтоване  або непропорційно велике навантаження на інфраструктуру Сайту або системи чи мережі компанії, або будь-які системи чи мережі, що відносяться до сайту.

Ви погоджуєтесь не використовувати жодних пристрої, програм чи процедур для втручання чи спроби втручання в нормальне функціонування Сайту, або будь-яких операцій, що відбуваються на Сайті, або використання Сайту будь-якою іншою особою.

Заборонено підробляти заголовки чи іншими способами маніпулювати ідентифікаторами з метою спотворення джерела будь-якого повідомлення або даних, що були відправлені вами в Компанію на Сайті, використовуючи Сайт або з допомогою будь-якої послуги, що надається на Сайті або за допомогою Сайту. Заборонено видавати себе за іншу особу, організацію чи представника іншої особи.

Заборонено використовувати Сайт або інший вміст в будь-яких цілях, заборонених законодавством або дійсними Умовами використання, а також підбурювати до будь-якої незаконної діяльності чи іншої діяльності, що порушує права Компанії чи інших осіб.


Покупка. Інші положення та умови


Додаткові положення та умови можуть використовуватись для купівлі товарів чи послуг і до окремих частин та функцій Сайту, в тому числі конкурси, рекламні акції і т. ін. : цією згадкою всі їх положення включаються в дійсні Умови використання. Ви погоджуєтесь дотримуватись цим іншим положенням и умовам , в тому числі, в відповідних випадках, твердження про досягнення вами достатнього, встановленого законом віку для використання таких послуг або прийняття участі в таких подіях.

Ці положення діють за наявності розходжень між дійсними Умовами використання і положеннями, що застосовуються до окремих частин Сайту чи будь-яким послугам, запропонованим на Сайті або за допомогою Сайту, у відношенні використання вами цієї частини Сайту або певної послуги.

Обов'язки компанії, якщо такі є, відносно продуктів і послуг Компанії регулюються виключно угодами, на підставі яких надані продукти і послуги, і жодна інформація на Сайті не повинна тлумачитись, як зміни даних угод.

Компанія може в будь-який час без сповіщення вносити зміни в будь-які продукти чи послуги, що запропоновані на Сайті, або в ціни, що застосовуються до будь-яких продуктів чи послуг. Опубліковані на Сайті матеріали, що відносяться до продуктів чи послуг, можуть бути застарілими і Компанія не бере на себе відповідальність по оновленню матеріалів Сайту.

Наступні положення регулюють і поширюються на використання вами Сайту і цією згадкою включаються в дійсні Умови використання:

Інформація про товарний знак

Інформація про авторське право

  Права та дозволи

  Заява про порушення авторських прав

Запобігання піратству

  Повідомити про піратство

Інформація про ліцензію на використання ПО

Звернення за юридичними питаннями

Будь-яка з цих політик може періодично оновлюватись. Зміни вступають в силу з моменту їх публікації на Сайті.


Облікові записи, паролі і безпека


Певні функції чи послуги, запропоновані на Сайті або за допомогою Сайту можуть потребувати створення облікового запису. Ви несете повну відповідальність за збереження конфіденційності інформації вашого облікового запису, в тому числі ваш пароль, а також за всю, без виключення, діяльність, яка ведеться від імень вашого облікового запису. Ви погоджуєтесь негайно повідомити нам про несанкціоноване використання вашого облікового запису чи паролю аби будь-якому іншому порушенню системи безпеки . Однак, на вас може бути покладена відповідальність за збитки, яких зазнала Компанія або інший користувач чи відвідувач Сайту у зв'язку з використанням вашого пароля чи облікового запису третіми особами.

Заборонено використовувати пароль або обліковий запис третіх осіб, без явно вираженого дозволу чи згоду власника цього паролю чи облікового запису. Компанія не може і не буде нести відповідальність за будь-які збитки, що їх викликало недотримання вами цих обов'язків.


Конфіденційність


На використання цього Сайту розповсюджується Політика конфіденційності, а її положення додаються до дійсний Умов використанням цим згадуванням. Для перегляду Політики конфіденційності натисніть тут (посилання). Окрім того, використовуючи цей Сайт, ви підтверджуєте і погоджуєтесь з тим, що передача даних в мережі Інтернет ніколи не є повністю конфіденційною і безпечною. Ви розумієте, що будь-яке повідомлення або інформація, що були відправлені через Сайт, можуть бути прочитані або перехоплені третіми особами, навіть за наявності окремого сповіщення про те, що конкретна пересилка (наприклад, інформація кредитної карти) є зашифрованою.


Посилання на інші сайти і сайт компанії


Цей Сайт може містити посилання на окремі незалежні веб-сайти третіх сторін ("Пов'язані сайти"). Пов'язані сайти наводяться виключно для зручності відвідувачів. Компанія не контролює їх, а також не несе відповідальності і не рекламує зміст таких Зв'язаних сайтів, в тому числі будь-які інформацію чи матеріали, розміщені на цих сайтах. Вам необхідно прийняти власне незалежне рішення відносно роботи з цими Зв'язаними сайтами.


Відмова від відповідальності


Компанія не дає обіцянок відносно того, що Сайт чи будь-який Вміст, послуга чи функція Сайту будуть безпомилковими і безперебійними і що будь-які дефекти будуть виправлено, або що ваше використання сайту призведе до певних результатів. Сайт та його Вміст надаються на умовах "Як є" і "Як доступно". 


БУДЬ-ЯКА ІНФОРМАЦІЯ НА САЙТІ МОЖЕ БУТИ ЗМІНЕНА БЕЗ СПОВІЩЕННЯ. КОМПАНІЯ НЕ ДАЄ ГАРАНТІЙ, ЩО БУДЬ-ЯКІ ФАЙЛИ, ЯКІ ВИ ЗАВАНТАЖУЄТЕ З САЙТУ, НЕ МІСТЯТЬ ВІРУСІВ АБО НЕБАЖАНИХ ЧИ РУЙНІВНИХ ФУНКЦІЙ. КОМПАНІЯ ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ НАДАВАТИ БУДЬ-ЯКІ ГАРАНТІЇ, ЯВНИХ ЧИ ТИХ ЩО МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ, В ТОМУ ЧИСЛІ БУДЬ-ЯКІ ГАРАНТІЇ ТОЧНОСТІ, ДОТРИМАННЯ ПРАВ, ПРИДАТНОСТІ ДО ПРОДАЖУ І ПРИДАТНОСТІ ДО ВИКОРИСТАННЯ В ПЕВНИХ ЦІЛЯХ. КОМПАНІЯ ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД БУДЬ-ЯКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ДІЇ АБО БЕЗДІЯЛЬНОСТІ І ПОВЕДІНКУ ТРЕТІХ СТОРІН У ЗВ'ЯЗКУ З ВАШИМ ВИКОРИСТАННЯМ САЙТУ ТА/АБО ПОСЛУГ. ВИ БЕРЕТЕ НА СЕБЕ ПОВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ І БУДЬ-ЯКИХ ЗВЯЗАНИХ САЙТІВ. ЄДИНОЮ ВАШОЮ МІРОЮ ПРОТИ КОМПАНІЇ, У ВИПАДКУ ЯКЩО ВИ НЕЗАДОВОЛЕНІ САЙТОМ ЧИ БУДЬ-ЯКИМ ЙОГО ВМІСТОМ, Є ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ АБО БУДЬ-ЯКОГО ВМІСТУ. ЦЕ ОБМЕЖЕННЯ ЗАСОБІВ СУДОВОГО ЗАХИСТУ Є ЧАСТИНОЮ ДОГОВОРУ МІЖ СТОРОНАМИ.

Наведені вище обмеження відповідальності відносяться до будь-яких збитків, обставин чи пошкоджень, що їх викликали збої функціонування, помилки, недотримання умови, переривання, видаленням, пошкодженням, затримкою операції чи пересилки, комп'ютерним вірусом, неполадкою лінії зв'язку, крадіжкою, знищенням, несанкціонованим доступом, зміною чи використанням, як з причин порушення угоди, правопорушення, недбалості, так і з інших причин для позову.

Компанія зберігає за собою право на наступні дії, які можуть бути виконані в будь-який час без сповіщення: (1) змінити, призупинити чи припинити функціонування чи доступ до Сайту або будь-якій його частині з будь-яких причин; (2) змінити Сайт, будь-яку його частини чи будь-які допустимі політики чи умови; (3) перервати роботу Сайту чи будь-якої його частини, якщо це потрібно для виконання профілактичного чи термінового технічного обслуговування, виправлення помилок або інших змін.


Обмеження відповідальності


За виключенням випадків, заборонених законом, Компанія при жодних обставинах не несе перед вами відповідальності за будь-які непрямі, штрафні, випадкові або каральні збитки, в тому числі втрату прибутку, навіть якщо Компанія була попереджена про можливість таких збитків.


Відшкодування збитків


Ви погоджуєтесь забезпечувати Компанії, її співробітникам, керівникам, акціонерами, право попередникам, правонаступникам, працівникам, агентам, дочірнім підприємства і філіалам звільнення від відповідальності у питаннях будь-яких збитків, зобов'язань чи витрат (в тому числі гонорари адвокатів), що накладаються на Компанію третьою стороною внаслідок, в результаті або у зв'язку з вашим використанням Сайту.


Порушення дійсних Умов використання


Компанія вправі оприлюднювати зібрану про вас інформацію (в тому числі вашу особистість), якщо ми вирішимо, що таке розкриття необхідно у зв'язку зі слідством чи скаргою у відношенні вашого використання Сайту або для ідентифікації, встановлення зв'язку чи порушення судової справи проти особи, яка може порушувати чи втручатися (навмисно або ненавмисно) в права або власність Компанії чи права або власність відвідувачів і користувачів Сайту. Компанія зберігає право в будь-який час розкривати будь-яку інформацію, яку вона вважає необхідною для виконання дійсного законодавства, постанов, судових наказів чи урядового запиту. Компанія також може розкривати вашу інформацію, якщо вона вирішить, що дійсне законодавство потребує або дозволяє таке розкриття, в тому числі обмін інформацією між іншими компаніями і організаціями з метою захисту від шахрайства.

Ви підтверджуєте і погоджуєтесь з тим, що компанія може зберігати будь-які дані чи повідомлення, які ви пересилаєте і Компанія через сайту, або будь-яку іншу послугу запропоновану на Сайті  або за допомогою сайту, а також може розкривати такі дані, якщо цього потребує законодавство чи Компанія вирішить, що таке зберігання чи розкриття буде розумним і необхідним для (1) виконання судових наказів; (2) забезпечення виконання дійсних Умов використання; (3) реагування на скарги, що будь які такі дані порушують права третіх осіб; (4) захисту прав власності або особистої безпеки Компанії, її співробітників, користувачів чи відвідувачів Сайту та спільноти.

Ви погоджуєтесь з тим, що Компанія може на власний розсуд та без попереднього сповіщення припинити ваш доступ до Сайту та/або заблокувати ваш доступ до Сайту в майбутньому, якщо ми вирішимо, що ви порушити дійсні Умови використання чи інші угоди та рекомендації, які можуть бути пов'язані з вашим використанням Сайту. Ви також погоджуєтесь з тим, що будь-яке порушенням вами дійсних Умов використання означає незаконну і недобросовісну ділову практику і наносить Компанії непоправні збитки, які неможливо оцінювати в грошовому еквіваленті і погоджуєтесь на отримання Компанією судової заборони або засобів судового захисту за правом справедливості, які компанія буде вважати необхідними або доцільними в таких умовах. Ці засоби судового захисту є додатковими до будь-яких інших засобів, які можуть бути надані Компанією по закону або праву справедливості.

Ви погоджуєтесь на те, що Компанія може на власний розсуд і без попереднього сповіщення припинити вам доступ до сайту з причин, що включають (але не обмежуються) (1) запити правоохоронних органів або інших державних органів, (2) ваш запит (видалення облікового запиту за власним бажанням), (3) припинення дії чи зміни матеріалів Сайту чи іншої послуги, яка пропонується на Сайті чи за допомогою Сайту, (4) непередбачувані технічні несправності та проблеми.

Якщо в результат порушення вами дійсних Умов використання Компанія порушить проти вас судову справу, Компанія отримує право стягнути з вас, а ви погоджуєтесь виплатити всі прийнятні гонорари адвокатів та витрати на такий процес додатково до інших засобів судового захисту, які були надані Компанії. Ви погоджуєтесь з тим, що компанія не несе відповідальності перед вами або третьою стороною за припинення вашого доступу до Сайту в результаті будь-якого порушення дійсних Умов використання.


Дійсне законодавство. Вирішення суперечок


Ви погоджуєтесь з тим, що всі питання відносно вашого доступу до Сайту або використання Сайту, в тому числі всі суперечки будуть регулюватись законодавством України. Ви погоджуєтесь на особисте підпорядкування юрисдикції чи підсудність суду України. Будь-який позов у відношенні дійсних Умов використання має бути подано впродовж одного (1) року після виникнення підстав для позову, в іншому випадку такий позов або підстава для позову погашаються за позовною давністю.

Жодне відшкодування не може вимагатись чи бути отримано за збитки, відмінні від фактичних витрат за виключенням того, що сторона, яка виграла справу, отримує право на відшкодування витрат та гонорарів адвокатів. У випадку будь-яких розбіжностей чи спорів між Компанією та вами в результаті або у зв'язку з вашим використанням Сайту, сторони мають спробувати в найкоротший термін сумлінно вирішити будь-які суперечки. Якщо вам не вдається вирішити таку суперечку впродовж розумного відрізку часу (не більше 30 днів), тоді будь-яка сторона може представити цю суперечку на розгляд посередника. Якщо не вдається вирішити суперечку за допомогою посередника, тоді сторони можуть вільно використовувати будь-яке право чи засоби судового захисту, які надані їм дійсним законодавством.


Ануляція там, де це заборонено


Компанія виконує адміністрування та управління Сайтом www.gogps.me зі свого офісу в Дніпрі: адміністрування та управління іншими сайтами Компанія може здійснювати з різних країн та регіонів за межами України. Незважаючи на те, що сайт є доступним по всьому світу, не всі функції, продукти чи послуги, які обговорюються, згадуються, надаються чи пропонуються на Сайті або за допомогою Сайту, доступні всім особами чи у всіх географічних регіонах або підходять чи доступні для використання за межами України. Компанія зберігає право за власним бажанням обмежити надання будь-якої функції, продукту чи послуги і їх кількості для будь-якої особи чи географічної області. Будь-яка пропозиція будь-якої функції, продукту чи послуги на Сайті анулюється там, де такі функції, продукти чи послуги заборонені. Якщо ви звертаєтесь до Сайту з-за кордону України, то  робите це за власною ініціативою і несете повну відповідальність за дотримання дійсного місцевого законодавства.


Різне


Заборонено використовувати, експортувати чи перенаправляти будь-який Вміст чи будь-яку копію або модифікацію такого Вмісту або продукт чи послугу, запропонованих на Сайті, в порушення будь-якого дійсного законодавства чи прийнятних правил, в тому числі закони і правила експорту України.

Якщо будь-які положення дійсних Умов використання будуть визнані судом чи іншим органом правосуддя такими, які належною юрисдикцією мають бути виключені чи не мають позовної сили, такі положення будуть обмежені або виключені в мінімально необхідному для того обсязі і замінені дійсними положеннями, які найбільш точно реалізують ціль дійсних Умов використання, так щоб в дійсні Умови використання залишались в силі в повному об'ємі. Дійсні Умови використання являють собою повну згоду між вами та Компанією відносно вашого використання Сайту і всі інші письмові, усні чи ті що маються на увазі угоди між Вами та Компанією відносно такого використання дійсними замінюються і відміняються. Компанія не приймає жодних зустрічних пропозицій відносно дійсних Умов використання і всі такі пропозиції дійсними категорично відхиляються.

Неможливість компанії  настояти на виконанні чи забезпечити чітке виконання дійсних Умов використання, має розумітись як відмова Компанії від будь-якого положення або будь-якого права, що вона має для забезпечення дійсних Умов використання, а також жодна взаємодія між Компанією та вами або іншою стороною не має розглядатись як зміна будь-якого положення дійсних Умов використання. Дійсні Умови використання не мають інтерпретуватись чи тлумачитись як підстава для передачі прав чи засобів судового захисту третій стороні.


Відгуки та інформація


Будь-який відгук залишений на сайті, вважається не конфіденційним. Компанія може вільно використовувати таку інформацію без обмежень.


Інформація на цьому веб-сайті може бути змінена без попереджень.


Copyright © GOGPS ME., +2018 г. Всі права захищено.